تجهیزات

تجهیزات

چرا کفپوش های ورزشی اهمیت دارند؟

کفپوش های ورزشی داخل سالن،متناسب با نوع کاربران و اهداف ورزشی،دارای درجات مختلفی از اهمیت است، هرچند که در هرشرایط این اهمیت وجود دارد.در ورزش مدارس،کفپوش ها با هدف سلامت وایمنی دانش آموزان،مورد توجه وتاکید است.در کلوب ها وباشگاه های حرفه ای ورزشی نیز،کفپوش ،مبنای مهمی برای عملکرد قهرمانان و ورزشکاران حرفه ای است.بسیاری از سالن های ورزشی،برای رویدادهای مختلف اجتماعی وتجمعات مختلفی چون جشن ها ،مراسم خاص وسمینارها مورد استفاده قرار می گیرند ولذا کفپوش باید،متناسب با انواع کاربری های مورد نظر،دارای دوام ومقاومت مناسبی باشد وبراحتی قابل نظافت ونگهداری باشد.

لباس ورزشی ژیمناستیک عبارت است از شلوار سفید و پیراهن رکابی و یا اختیاری ولی باید یکدست باشد )در حرکات زمینی و پرش خرک از شورت استفاده میشود(. مردان ژیمناست باید در تمام رقابتها پیراهن ورزشی رکابی بپوشند و در قسمت های خرک حلقه، پارالل و بارفیکس از شلوار ورزشی بلند و سفید با کفش ژیمناستیک یا جوراب استفاده نمایند. در حرکات زمینی میتوان از همین لباس و یا شورت ورزشی و بدون استفاده از کفش یاد شده استفاده کرد. زنان ژیمناست، مایو مخصوص ژیمناستیک میپوشند و اجازه استفاده از تنسوپالست را دارند ولیکن مجاز به استفاده از باندپیچی نیستند. پوشیدن کفش و جوراب ژیمناستیک برای خانم ها اختیاری است.